سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران  
مشاوره 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه اراک  
مشاوره 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
صدا وسیمای قم ( شبکه معارف) 
کار نظارتی 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه علمیه ‏قم ‏ 
پژوهشگر 
 
 
پاسخ به شبهات سیاسی ‏ 
همکاری 
مرکز نشر آثار امام خمینی ‏(ره) 
محقق 
 
 
تدوین دانشنامه امام ‏خمینی ‏ 
تدریس 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  
مدرس 
1381/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام وانقلاب  
تدریس 
دانشگاه علامه طبا طبا ئي  
مدرس 
1383/07/01 
 
تاريخ اسلام وانقلاب 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي اراك  
مدرس 
1384/07/01 
 
تاريخ اسلام وانقلاب 
تدریس 
دانشگاه پيام نور  
مدرس 
1385/07/01 
 
دروس تخصصي علوم سياسي  
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی ‏ 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
جامعة الزهرا 
مدرس 
1383/04/01 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم  
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام و انقلاب 
تدریس 
تربيت معلم شهيد رجايی 
مدرس 
 
 
ریشه های انقلاب 
تدریس 
موسسه آموزش عالي وغير انتفاعي تعالي 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دروس معارف اسلامي 
همکاری 
دانشگاه تهران ‏، اراک و قم  
استاد مشاور و راهنما 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي  
مدرس 
 
 
 
تدریس 
جامعة الزهرا 
مدرس 
1383/04/01 
 
 
تدریس 
مركز مديريت حوزه علميه قم  
مدرس 
1378/07/01 
 
 
تدریس 
دانشگاه خواجه نصیرالدین ‏طوسی ‏ 
مدرس 
1381/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام وانقلاب ‏ 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبائی ‏ 
مدرس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام و انقلاب 
تدریس 
دانشگاه پیام نور ‏ 
مدرس 
1385/07/01 
 
علوم سیاسی ‏