مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد مهدی
نام خانوادگی:امامی
پست الکترونیک:emami_mm@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی

زندگی نامه

اینجانب در بهار سال 47 در یک خانواده روحانی و اهل علم متولد شدم. دوران ابتدائی و راهنمائی را در محل تولد که یکی از روستاهای بخش بهار همدان می باشد گذراندم. پایان دوران راهنمائی همزمان شد با شروع جنگ تحمیلی، بخشی از دوران راهنمائی (سوم) در جبهه و بخشی از آن را در مجتمع رزمندگان شهید زین الدین قم به اتمام رساندم.
همزمان با جنگ و تحصیل در مدرسه در سال 64- 65وارد حوزه علمیه قم شدم، البته قبل از آن پایه اول حوزه را در مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) تهران گذراندم. و به جهت این که شهر قم شهر علم و اجتهاد بود و حرم حضرت معصومه (س) در آنجا بود، در امتحانات حوزه علمیه قم شرکت و قبول شدم. از سال اول تا سال سوم را در مدرسه الهادی واقع در خاکفرج قم سپری کردم و همزمان با دروس حوزه و حضور درجبهه های حق علیه باطل دروس مقطع دبیرستان را در مجمع ایثارگران شهید زین الدین قم به اتمام رساندم.
در سال 73 وارد دانشگاه شدم در رشته علوم سیاسی ادامه تحصیل دادم و همزمان با دروس حوزه و دانشگاه، در سال 75 موفق به اتمام سطح دو حوزه و کارشناسی در دانشگاه شدم. در سال 77 در مقطع کارشناسی ارشدعلوم سیاسی در دانشگاه قبول شدم. و همزمان بافعالیت های علمی وتحقیقی درسال 82 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشدازدانشگاه شدم وبا اتمام دروس سطوح عالی حوزه وشرکت در مصاحبه های خارج فقه و اصول وکسب مقام ممتازی در هشت نوبت به پایان رساندم.
از سال80 همزمان با دروس دیگر و تحقیقات وتدوین کتب ومقالات متعدد مشغول به تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاهای خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبائی وتربیت معلم شهید رجایی تهران ودانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک وقم ودانشگاه اراک شدم. و سال 89-90 در مقطع دکتری ،دررشته علوم سیاسی در دانشگاه پذیرفته شدم وهمزمان کتاب مکانیزم کنترل ومدیریت سیاسی ازدیدگاه امام علی (ع) توسط سازمان بازرسی کل کشور ارچاپ جارج شد و در حال حاضر هم با اشتغال به کار آموزشی وپژوهشی وشرکت دردروس سطوح عالی حوزه درتاریخ 92.3.8با موفقیت از پایان نامه سطح 4 حوزه علمیه قم  ودر مرداد 94 از رساله دکتری علوم سیاسی با عنوان  عوامل وشاخص های پایداری وناپایداری در حکومت دینی از دیدگاه امام علی (ع)وتطبیق آن بر نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع نمودم ودرحال حاضر مشغول تدوین کتاب و مقالات و تدریس در دانشگاههای یاد شده و اراک و پیام نور می باشم .