امام خمینی وتشکیل جهاد سازندگی
56 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقش امام خمینی (ره) در تاسیس جهاد سازندگی،نقش جهاد درآبادانی گشور وخدمت رسانی به مناطق محروم،نمایندگان امام در جهاد،جهاد وجنگ تحمیلی،ادغام جهاد در وزات کشاورزی ،این مقاله به درخواست مرکز نشر آثارامام جهت درج در دانشنامه امام خمینی تدوین شده