امام خمینی و موضع گیری ایشان درحادثه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس توسط نیروی دریایی امریکا
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقش نیروی دریای امریکاه در جنگ تحمیلی،علت سقوط هواپیما،شهدای وتعداد آنها،موضع گیری امام ،این مقاله به درخواست مرکز نشراثارامام تدوین شده