مردم سالاری دینی ومقایسه آن باحکومت امام علی (ع)
50 بازدید
محل نشر: دانشگاه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی شیوه های حکومت دینی