فقه سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی(ع)
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درزندگی سیاسی امام علی (ع)رفتار های سیاسی زیادی وجود دارد که مبتنی بر فقه سیاسی است ازجمله آنها آزادی.امنیت .سیاست خارجی. مردم سالاری دینی که در این مقاله به بررسی فقه سیاسی علی (ع)پرداخته شده است