تفسیر سیاسی آیه ابلاغ
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک......وبیان مسایل مربوط به امامت وولایت در عصر امام معصوم وعصر غیبت