نقد وبررسی کتاب اسلام سیاسی در کشاکش هویت وتجدد
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رضوان السید در این کتاب با تقسیم بندی گروههای اسلامی به دون درک واقعیتهای گروههای اسلامی ،نقش اسلام ولایی را نادیده گرفته است