بازشناسی اندیشه های ماکیاول
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازشناسی اندیشه های ماکیاول براساس روش اسکینر