بازشناسی اندیشه های ماکیاول
52 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازشناسی اندیشه های ماکیاول براساس روش اسکینر