مکانیزم نظارت وکنترل در ساختار حکومتی امام علی (ع)
50 بازدید
ناشر: سازمان بازرسی کل کشور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در چهار فصل به بررسی مکانیزم نظارت وکنترل از دیدگاه حکومتی امام علی علیه السلام پرداخته وسازمانها ونهادهای حکومتی امروز دنیا را در پرتوی اندیشه های حکومتی امام علی علیه السلام مورد نقد وبررسی قرار داده است